Анкетна карта

С цел непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите ни, бихме се радвали да споделите мнението си относно качеството на предлаганите от нас услуги. Наличието на комуникация и своевременна обратна връзка, както и вашите предложения са от изключително значение за нас.

 1. Откъде научихте за нашето Дружество?

  (Моля, заградете съответния отговор! Възможни са няколко отговора.)

 2. Кои наши услуги ползвате?

  1.
  2.
  3.
 3. Как оценявате предлаганата от нас услуга?

  (Моля, отметнете съответния отговор!)

  Как бихте оценили:Степен на удовлетвореност
  отличнаположителназадоволителнанезадоволителнаотрицателна
  Офериране и договаряне
  Професионална компетентност
  Индивидуален подход към изискванията на клиента
  Срокове на доставка
  Комуникация
  Комплексност на предлаганата услуга
  Съдействие при възникнали проблеми
  Друго (посочете)
 4. Има ли допълнителна услуга, която бихте желали Транспрес да Ви предложи?
 5. Бихте ли препоръчали предлаганите от Транспрес услуги?

 6. Предложения за подобряване на дейността:
 7. Бихте ли ни възложили нова поръчка?

name:

Най-сърдечно Ви благодарим за проявената отзивчивост!

Анкетна карта

Анкетната карта е изпратена! Благодарим ви! Обратно към анкетната карта или сайта на Транспрес.