Разрешение за ОИО

През юни 2017 Транспрес получи своя сертификат за Одобрен Икономически Оператор. 

Одобреният икономически оператор /ОИО/ може да се определи като икономически оператор, който е надежден по отношение на своите дейности, свързани с митници, и който поради това има правото да се възползва от определени облекчения в целия Европейски съюз.

Предимствата, които дава сертифицирането на нашата компания, са митническо освобождаване на пратките с приоритет, намален физически и документен контрол, въвеждането на опростени процедури за обработка на високостойностни пратки, възможност за избор на място за физически контрол, предварително уведомяване за извършване на проверка, подаване на по-малко данни в обобщените декларации, приоритетно обработване на пратките, ако са селектирани за контрол при анализа на риска.

2.81
21.03.2023
21.03.2023
21%

Чат сесия