Транспорт на извънгабаритни товари

Транспрес е компания, която винаги е работила в посока да предлага на клиентите си голямо разнообразие от транспортни и логистични услуги. Една от по-специфичните дейности, които извършваме, е превоз на извънгабаритни товари.

Извънгабаритните товари са товари с размери и тегло по-големи от тези на товарите, превозвани с обикновени превозни средства.

Транспортирането на извънгабаритен товар е специфична дейност, тъй като е необходимо координиране на нашите превози с Пътна полиция и АПИ, налага се поради изискванията на нормативната база, свързани с подготвянето на специални документи и оборудване.

 

Изисквания, които се прилагат при извънгабаритен транспорт

В България ППС-та надвишаващи обща маса 45 тона, както и тези с габарити: широчина – над 3.30 м., височина – над 4.30 м., и дължина – над 22 м. могат да се движат след издаване на разрешително. В случай, че височината на транспортното средство превишава 4,5 метра, разрешителното за транспорта се съгласува с НЕК, с МТИТС и с Железопътна инфраструктура.

Превозите на извънгабаритни товари през деня и през почивните дни са забранени в Гърция и Румъния. За превози в Германия също се изисква спазването на ограничения в определени дни за определени участъци от пътната мрежа на страната.

Едно от най-важните изисквания за международен превоз на извънгабаритни товари е всичко да бъде точно описано, като ширина, дължина, маса и други специфични стойности.

ТРАНСПРЕС има голям опит в превозa на извънгабаритни товари. Компанията ни притежава необходимите превозни средства и специалисти с опит, които да организират цялостния процес по транспортиране на извънгабаритни пратки.

През годините сме реализирали множество проекти на транспорт на извънгабаритни товари като част от тях са:

  • яхти и кораби
  • производствено оборудване
  • строително оборудване
  • селскостопанско оборудване – трактори, комбайни и други
  • нестандартни метални конструкции
  • тръбни конструкции и др.

Яхта транспортирана от Амстердам до Търговище

Последни новини