Промени в Закона за пощенските услуги

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промени в Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал. 1, т. 11), от 9 юли 2019 г., Транспрес, както и всички доставчици на пощенски услуги, се задължава да събира и съхранява следните лични данни:

  • За физически лица - три имена и ЕГН или Личен номер на чужденец ;
  • За фирми - име и ЕИК на юридическото лице, както и три имена и ЕГН или Личен номер на упълномощено лице;

Горепосочената информация ще се изисква само в описаните от закона следни случаи:

  • При изпращане на вътрешни и международни пратки с наложен платеж – данни на подателя;
  • При изпращане на международни пратки (малки пакети и пощенски
    колети), във всички случаи, включително без наложен платеж – данни на подателя;

Законът за пощенските услуги ни задължава да събираме данни и в случаите на:

  • Изпращане на пощенски паричен превод;
  • Получаване на суми в брой от наложен платеж и пощенски паричен превод – данни на получателя;

Транспрес съблюдава всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и полага грижи за сигурността както на вашите данни, така и на пратките ви.


С уважение,

TRANSPRESS

Последни новини