Инфлационен индекс

Уважаеми клиенти,

В резултат на галопиращата инфлация и динамична промяна в бизнес средата в последната половин година, Ви информираме, че съгласно т. 39 от Общите условия, считано от 16 май 2022 година се налага актуализация на Инфлационния индекс от 3% на 6%, като така Такса гориво и пътни такси става 20,5%.

Уверяваме ви, че тази стъпка е крайно наложителна, като припомняме на всички клиенти, че Инфлационният индекс не е променян от въвеждането му през октомври 2021 година. Междувременно според официалните данни на Националния статистически институт имаме постоянно растящи цени в сектор Транспорт, както следва:

  • 7,9% увеличение за март 2022 спрямо февруари 2022
  • 1,7% увеличение за февруари 2022 спрямо януари 2022
  • 0,6% увеличение за януари 2022 спрямо декември 2021
  • 0,7% увеличение за декември 2021 спрямо ноември 2021
  • 2,8% увеличение за ноември 2021 спрямо октомври 2021
  • 2,5% увеличение за октомври 2021 спрямо септември 2021

Тези данни показват, че настоящата актуализация е значително под общата тенденция за пазара и увеличението на цените на TRANSPRESS е значещо под средното за пазара. Уверяваме Ви, че тази стъпка е предприета от нас в ситуация на крайна неизбежност и след внимателен анализ, направен с грижа към всички наши клиенти и уважение към предизвикателствата, пред които е изправен всеки бизнес в настоящата ситуация.

С това спазваме поетия през октомври ангажимент Инфлационният индекс да бъде актуализиран само при сериозна необходимост и при пълна прозрачност, без да надвишава отчетената от НСИ инфлация на транспортните услуги за предходния месец. (в конкретния случай инфлацията за м. март 2022 г.)

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете със своя търговец или със специалистите Обслужване на клиенти в нашия кол център на *5015 и orders@transpress.bg

 

Благодарим Ви за разбирането!

Последни новини