Инфлационен индекс 2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с динамичната икономическа обстановка и нарастването на цените на суровини, електроенергия, стоки и услуги, което неминуемо оказва влияние върху всеки бизнес, Ви информираме, че се налага въвеждането на трета компонента – Инфлационен индекс към Таксата гориво и пътни такси, установена в т. 39 от Общите условия. Промяната е в сила от октомври 2021 година, като ще отрази отчетената от Националния статистически институт (НСИ) 3% инфлация на транспортните услуги за м. август спрямо м. юли 2021 година.

Уверяваме Ви, че както винаги досега, се стараем чрез оптимизации и повишаване на ефективността да компенсираме предизвикателствата на икономическата среда и да предлагаме най-изгодни условия на нашите клиенти, без това да оказва влияние върху качеството на услугата. Затова Инфлационният индекс ще бъде актуализиран само при сериозна необходимост и при пълна прозрачност, като няма да надвишава отчетената от НСИ инфлация на транспортните услуги за предходния месец.

Надяваме се, че като представители на бизнеса, които също се сблъскват ежедневно с предизвикателствата и динамиката на икономическата обстановка, ще разберете наложителността на тази промяна. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете със своя търговец или със специалистите Обслужване на клиенти в нашия кол център на *5015 и orders@transpress.bg

 

Благодарим Ви за разбирането!

Последни новини