Транспрес - движим се заедно

Всяка добра история започва с елемент на случайност. Нашата стартира преди 22 години. Но с верните хора, модерни решения и надеждни автомобили стигнахме заветната цел - да бъдем вашият предпочитан логистичен партньор в превоза на пратки от и за Европа. И в това вече няма нищо случайно.

2.13
Март
Април
2.00%