Групажни пратки Еntargo

Entargo национален транспорт ви осигурява единна и прозрачна система за превоз на групажните пратки, която включва различни възможности за доставка, съобразени с изискванията на клиента.

Всеки клиент може да заяви вземането на пратката от посочен от него адрес, всеки работен ден до 17ч. и събота до 12ч.

Flex, Speed, Speed14, Speed12, Speed10 и Fix са стандартизирани продуктови линии за транспортни услуги, които покриват различните изисквания на клиентите за краен час на доставка до получателя на следващия работен ден.

Flex

Продуктовата линия е подходяща за пратки, при които времето за доставка не е от голямо значение. Targoflex осигурява икономична доставка до всяка точка в България, в рамките на два работни дни.*

Предимство: висока надеждност, но на по-добра цена.

Тарифен калкулатор

Speed

Продуктовата линия е подходяща за пратки, при които доставката не е свързана с точен час. Targospeed осигурява доставка до получателя до 18.00 часа на следващия работен ден.*

Предимство: висока надеждност, с възможност за оптимизиране на разходите за доставка.

Тарифен калкулатор

Speed 14

Продуктовата линия е подходяща за пратки, при които доставката е свързана с определен интервал от време. TargospeedА осигурява доставка до получателя до 14.00 часа на следващия работен ден.*

Предимство: висока надеждност и възможност за планиране на времето при доставка.

Тарифен калкулатор

Speed 12

Продуктовата линия е подходяща за пратки, при които доставката трябва да бъде изпълнена в първата половина на деня. Targospeed12 осигурява доставка до получателя до 12.00 часа на следващия работен ден.*

Предимство: висока надеждност и възможност за доставка преди обяд.

Тарифен калкулатор

Speed 10

Продуктовата линия е подходяща за пратки, при които доставката се извършва до 10.00 часа на следващия работен ден.*

Предимство: висока надеждност и възможност за доставка на пратката в сутрешните часове от деня.

Тарифен калкулатор

Fix

Продуктовата линия е подходяща за пратки, при които точното време за получаване или вземане е от голямо значение. Targofix услугата не е валидна заедно с продуктовите линии Targospeed.

Предимство: висока надеждност и възможност за определяне на точен ден и час.

Тарифен калкулатор

*За населените места, които се обслужват по график, времето за доставка на услугите Speed и Flex зависи от работните дни според графика на обслужване.

2.81
20.03.2023
20.03.2023
21%