Национални и куриерски услуги

Националната мрежа от транспортни услуги на ТРАНСПРЕС е част от Европейската партньорска мрежа и функционира при същите принципи.

ТРАНСПРЕС национална мрежа е изградена от централен терминал на Аерогара София и още 12 складови платформи за обслужване на цели и групажни товари, както и на куриерски пратки в страната

ТРАНСПРЕС национална мрежа покрива територията на цяла България с ежедневни доставки и спазване на договорените срокове за получаване на пратката, според услугата, избраната от клиента. Компанията поддържа еднакво високо ниво на качество и надеждност при всички видове доставки - писма, групажни пратки, цели или частични товари.

ТРАНСПРЕС покрива европейските стандарти за логистична дейност.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2015

2.90
03.02.2023
03.02.2023
22%

Чат сесия