Складиране и логистика

Предизвикателството да сме част от решаващата предпоставка за постоянното развитие на нашите клиенти и техния бизнес.

Утвърдените стандарти са нашата сила, индивидуалните логистични решения – наша специалност.

Ние управляваме логистичните процеси пазарно ориентирано и клиентски насочено, което ще доведе до намаляване на разходите Ви и ще Ви позволи да се концентрирате във Вашия бизнес.

Чрез контрактната логистика Ви предлагаме богат набор от логистични решения, включващи:

Ноу-хау системите на Транспрес гарантират високо качество на управление на процесите.

2.81
21.03.2023
21.03.2023
21%

Чат сесия