Въздушен и морски транспорт

Ако искате да изпратите въздушна пратка или контейнер за превоз до далечна дестинация, служителите от ТРАНСПРЕС ще ви предложат възможно най- оптимален вариант.

ТРАНСПРЕС осигурява най-бързата и икономична интермодална връзка Air and Sea Logistics на DACHSER.

Air and Sea Logistics ви гарантира срочното прехвърляне на вашата пратка от ТРАНСПРЕС към надеждна транспортна мрежа за превоз по въздух и вода, която разполага със 165 офиса и 2500 служители в цял свят.

За да покрие целия диапазон от транспортни услуги, Транспрес успешно си партнира с Bright Lines cargo – екип от водещи специалисти с дългогодишен опит в сферата на:

2.90
03.02.2023
03.02.2023
22%

Чат сесия