Цена на дизеловото гориво за предходния месец

Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.

Дата лв./литър индекс %
30.09.2022 3.22 25
29.09.2022 3.22 25
28.09.2022 3.22 25
27.09.2022 3.22 25
26.09.2022 3.23 25
23.09.2022 3.23 25
21.09.2022 3.23 25
20.09.2022 3.23 25
19.09.2022 3.22 25
16.09.2022 3.28 25
15.09.2022 3.28 25
14.09.2022 3.28 25
13.09.2022 3.28 25
12.09.2022 3.29 25
09.09.2022 3.32 26
08.09.2022 3.32 26
07.09.2022 3.32 26
05.09.2022 3.32 26
02.09.2022 3.32 26
01.09.2022 3.32 26
31.08.2022 3.32 26
30.08.2022 3.32 26
29.08.2022 3.34 26
26.08.2022 3.34 26
25.08.2022 3.34 26
24.08.2022 3.34 26
23.08.2022 3.34 26
22.08.2022 3.40 26
19.08.2022 3.40 26
18.08.2022 3.40 26
3.22
30.09.2022
30.09.2022
25%