Документи

Бланка за претенция

Общи условия за пощенски паричен превод

Потребителската такса за услугата пощенски паричен превод (ППП) се калкулира както следва:

1,2% от сумата на превода, но не по-малко от 1,20 лв. с ДДС. В случаите на изплащане на пощенския паричен превод при посещение на адреса на получателя на ППП към горната сума се начислява допълнителна компонента от 4,80 лв. с ДДС

 

2.28
Октомври
Ноември
3.00%

Чат сесия