Сертификати

ТРАНСПРЕС е притежава следните сертификати, които гарантират регламентирано и контролирано качество на услугите:

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 14 001

2.27
Август
Септември
3.00%