Сертификати

ТРАНСПРЕС е притежава следните сертификати, които гарантират регламентирано и контролирано качество на услугите:

Сертификат ISO 9001:2015

2.15
Юни
Юли
4.50%

Чат сесия