Сертификати

ТРАНСПРЕС е притежава следните сертификати, които гарантират регламентирано и контролирано качество на услугите:

Сертификат ISO 9001:2015

3.25
26.05.2022
26.05.2022
21.5%