Формуляр за кандидатстване за работа в Транспрес

Лични данни
Длъжност, за която желаете да кандидатствате
Образование
Моля, попълнете, като започнете от най-високата степен, която притежавате. В случай че не сте завършили, отбележете месеца и година на очакваното дипломиране.
Професионален опит
Моля, попълнете, като започнете от последното си работно място.
Допълнителна информация
Автобиографията Ви ще бъде използвана само и единствено за целите на подбор за отворени позиции. Достъп до личните Ви данни ще има само Специалист Човешки ресурси и прекият ръководител на отдела, в който има обявена свободна позиция.
name:
2.81
20.03.2023
20.03.2023
21%