Стани партньор на Транспрес

И Вие може да сте такъв!

ТРАНСПРЕС непрекъснато усъвършенства и разширява националната си мрежа от офиси чрез избор на подходящи партньори в страната за изпълнение на вътрешен транспорт и куриерски услуги.

ТРАНСПРЕС дава предимство на активните хора, които:

Ако искате да оползотворите тези възможности, моля попълнете въпросника.

Ние ще се свържем с Вас в едномесечен срок, ако кандидатурата ви отговаря на нашето търсене в момента.

2.81
21.03.2023
21.03.2023
21%

Чат сесия