ISO 9001

ТРАНСПРЕС е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015, който гарантира регламентирано и контролирано качество на услугите.

Сертификат ISO 9001:2015 за качество

Сертификат от СМЕТА одит

Сертификат ISO 14 001

2.31
Април
Май
4.00%