ISO 9001

ТРАНСПРЕС е сертифицирана по стандарт ISO 9001, който гарантира регламентирано и контролирано качество на услугите.

Сертификат ISO за качество

Сертификат от СМЕТА одит

Сертификат ISO 14 001

2.27
Юни
Юли
3.00%