ISO 9001

ТРАНСПРЕС е сертифицирана по стандарт ISO 9001, който гарантира регламентирано и контролирано качество на услугите.

Сертификат ISO за качество

Сертификат от СМЕТА одит

2.11
Януари
Февруари
2.00%