Сертификати

ТРАНСПРЕС е притежава следните сертификати, които гарантират регламентирано и контролирано качество на услугите:

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 14 001

2.27
Септември
Октомври
3.00%

Чат сесия