Формуляр за кандидатстване за работа в Транспрес

Лични данни
Длъжност, за която желаете да кандидатствате
Образование
Моля, попълнете, като започнете от най-високата степен, която притежавате. В случай че не сте завършили, отбележете месеца и година на очакваното дипломиране.
Професионален опит
Моля, попълнете, като започнете от последното си работно място.
Допълнителна информация
name:
2.30
Март
Април
3.00%