Услуги в Европа - Entargo

Продуктът за доставка на групажни пратки от 30 кг до 2,5 т., наречен Entargo, е интегрирана система от услуги, гарантираща еднакво висок стандарт на обслужване на всички европейски клиенти. Със своите 3 стандартизирани продуктови линии: , и , продуктът Entargo е уникален в Европа, защото дава възможност за индивидуално решение на всяка ваша конкретна транспортна задача.

Чрез тази услуга, вашата пратка достига по най-бързия възможен начин по суша до своя получател. Точният брой на дните, необходими за доставката до и от клиент в Европа се определя от разстоянието в км между изпращача и получателя, измерено по въздушна линия.

Това е най-добрият продукт за вас, ако приоритетът ви е не толкова скоростта, колкото точният момент на получаване или вземане на товара. Такива са случаите, когато вземането или получаването трябва да се съобрази с точно определен технологичен или ремонтен процес. ви дава възможност да оптимизирате производствените си ресурси и складови наличности според конкретните нужди.

Ако можете да си позволите гъвкавост по отношение на крайните срокове на доставка, изберете . Тази услуга ви гарантира същата висока надеждност, но на по-добра цена.

Използвайки същите канали за доставка по всички Европейски дестинации, ви предлага доставка във времеви слотове, близки до тези на услугата .

За изчисляване на международна пратка: 0800 1 5050.

Преимущества на продукта Entargo:

  • Пълно национално покритие на територията на всички страни - членки на Entargo мрежата. Вие избирате между кои две точки да бъде извършена доставката

  • Ежедневно действие на продукта във всички страни от мрежата. Независимо кога сме поели вашата пратка, тя винаги пристига в съответния срок, според избрания от вас Entargo продукт
  • Проследяване на пратките. Достатъчно е да натиснете няколко клавиша на своя компютър, за да узнаете в реално време къде е вашата пратка
  • Единна информационна система. Вашата пратка получава уникален бар-код и всяка манипулация от получаването до предаването и на получателя се регистрира в реално време. Това позволява постоянен активен контрол върху нейната доставка, гарантиращ еднакво високо качество на услугата във всяка страна
  • Пълна прозрачност при офериране. Принципите на ценообразуване са ясни и лесно приложими. Достатъчно е вие да определите своите приоритети
  • Надеждност. Entargo е признат символ за надеждност в логистиката. Вие можете спокойно да планирате своя бизнес, защото договорените срокове за доставка ще бъдат спазени.